DPP07DA0518051E43.jpg

不使用閃燈與其他補光工具,抓取現場光線直接jpg直出
使用風格檔:mov style
hong kong model:Arisa
Photographer:kevin wang
IMG_5257.jpg

DPP07DA0518051B07.jpg

 

 DPP07DA0519001B19.jpg

 DPP07DA0519001E24.jpg

 DPP07DA0518051123.jpg

 DPP07DA0518051614.jpg

 DPP07DA0518052244.jpg

 DPP07DA0518052558.jpg

 DPP07DA0519002542.jpg

 DPP07DA0519002924.jpg

 DPP07DA0519003235.jpg

 DPP07DA0519003537.jpg

 IMG_5021.jpg

 IMG_5026.jpg

 IMG_5032.jpg

 IMG_5047.jpg

 IMG_5051.jpg

 IMG_5131.jpg

 IMG_5151.jpg

 IMG_5166.jpg

 IMG_5192.jpg

 

 

不使用閃燈與其他補光工具,抓取現場光線直接jpg直出
使用風格檔:時尚風格檔
hong kong model:Vennesa
Photographer:kevin wang

 IMG_5657.jpg

 IMG_4984.jpg

 IMG_5338.jpg

 IMG_5459.jpg

 IMG_5481.jpg

 IMG_5590.jpg

 IMG_5623.jpg

創作者介紹
創作者 kevin wang 的頭像
kevin wang

攝粒子藝術攝影

kevin wang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()